فرم تماس

  ميتوانيد جهت ارتباط با مجموعه طبيب شيمي پژوهش فرم رو به رو را پر كنيد. همكاران ما در اولين فرصت باشما تماس خواهند گرفت.

  تلفن پشتيباني :  44197124 – 021

  مهندس لطفی :   09919936124

  آدرس ما :

  کیلومتر ۱۷ اتوبان تهران – کرج ، شهرک علم و فناوری پژوهش ، بلوار پژوهش ، خ دانش ، مستقر در واحد رشد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

  تلفن پشتيباني :  44197124 – 021

  مهندس لطفی :   09919936124

  آدرس ما در گوگل :